Jdi na obsah Jdi na menu
 

Prsten Atlantidy

 

Historie prstenu začíná okolo roku 1860, kdy jej francouzský egyptolog, markýz d'Agrain nalezl v Egyptě, v Údolí králů. Nalezený prsten jej však nezaujal jen svou hodnotou, ale především, na egyptskou kulturu, zcela netypickými znaky a rysy.
Prsten byl vytvořen z kameniny, původem z Asuánu a byl na něm znázorněn zvláštní symbol, skládající se z geometrických obrazců. Tyto tvary jsou vyřezány a umístěny v souladu s určitou rovnováhou mezi jednotlivými obrazci.

Rytina se skládá ze tří, na střed umístěných, protáhlých obdélníků. Na prodlouženích obdélníků jsou umístěny tři menší obdélníky a celou kompozici z obou stran uzavírají rovnoramenné trojúhelníky. Jelikož tvary na prstenu neodpovídaly tvarům vyskytujícím se v kultuře Starého Egypta, byly přisuzovány kultuře Atlanťanů. Kultuře, jejíž dědici byli následně Egypťané. Odtud tedy název - Prsten Atlantidy (Prsten se znakem Atlantidy, Prsten Atlanťanů).

Po markýzi d'Agrain, se stal majitelem prstenu André de Belizal, schopný radiestét, proutkař a jeden z prvních badatelů energie, vycházející z tvarů předmětů, tedy tvarových zářičů. S prstenem prováděl různé experimenty a tak se mu podařilo objevit jeho překvapující vlastnosti. Tenkrát nedokázal ještě objevit, co obrazec, vytvarovaný na prstenu, představuje. Zjistil však, jak jeho účinek projevuje schopnost zajistit svému majiteli ochranu před veškerou negativní energií. Na základě těchto pokusů došel k závěru, že tento tvar vyzařuje vibrace, které vytvářejí jakýsi ochranný obal okolo vlastního těla, ale i okolo místnosti či budovy, kde je tento tvarový zářič umístěn. Každý druh negativní energie je takto eliminován a tím chrání svého majitele před nebezpečím a posiluje jeho odolnost vůči negativním vlivům veškerého druhu, má uzdravující vlastnosti, napomáhá ke zlepšení funkcí organismu, především těch, které jsou postiženy nějakou poruchou a způsobují bolest. Majitel prstenu se stává citlivým a vnímavým na intuice, které dříve nebyl schopen zachytit, napomáhá rozvoji telepatických schopností a jasnovidectví.

Osobou, která se přesvědčila o účinnosti tohoto prstenu je Howard Carter, slavný egyptolog, jehož skupina archeologů krátce po vniknutí do hrobky vládce Tutanchamóna zemřela jakousi záhadnou smrtí. To bylo v roce 1922. Jediný Dr. Carter však nosil v té době na ruce zvláštní prsten, kterému se říká prsten Atlantidy, který svými silnými pozitivními mikrovlnami vytváří ochranu proti energii negativní a nejen jí. Proto jako jediný přežil.

André de Belizal je přesvědčen, že byl prsten užíván jako specifický bezdrátový telefon k dorozumívání na dálku. Kněží a především velekněží faraonů zdědili mýtická tajemství obyvatel dávné vyspělé Atlantidy, znali mnoho pro nás tajemných způsobů a metod, které teprve dnešní věda začíná postupně objevovat. Výzkumu tohoto záhadného prstenu, neboli tvarového zářiče, se v poslední době věnovalo mnoho nejrůznějších institucí, od psychotroniků až po výzkumné ústavy ve Francii, ve Vídeňském institutu biokybernetiky, kde byly výsledky zveřejněny i v televizním vysílání, v Anglii, kde je uložen onen originál, jsou účinky prstenu dokazovány na aurafotografiích a jiných fyzikálních měřeních a závěrem bylo konstatováno, že se jedná o jeden z nejpřekvapivějších zázraků fyziky mikrovlnění. Zázrakem, jehož vibrace tvaru představují pro nás stále záhadnou neviditelnou energii.

V současné době jsou praktické zkušenosti s tímto záhadným prstenem i u nás a stále jich přibývá, tento prsten Atlantidy byl testován nejrůznějšími psychotroniky, ale také novým elektronickým přístrojem PROGNOS, používaným v lékařství a kosmickém výzkumu, a protože jsou posudky nejen kladné, ale mnohdy až neuvěřitelně silně pozitivní, je o tento tvarový zářič stoupající zájem, a to i mezi širokou veřejností.

Vlastnosti prstenu
Každý objekt a tvar vyzařuje zvláštní druh energie. Zkušení radiestéti mohou určit, zda záření ovlivňuje člověka a jeho okolí příznivě nebo nepříznivě. Záření tohoto prstenu je charakterizováno bílou barvu a obsahuje všechny energie potřebné pro harmonické bydlení. Po nasazení prstenu na prst se kolem člověka vytváří plášť harmonie a soudržnosti.

Účinnost tohoto prstenu se projevuje ve třech oblastech:
1. v oblasti ochrany a intuice - prsten přináší svému nositeli nedotknutelnost a ochranu před jakoukoli neviditelnou agresí zvenku
2. schopnost uzdravit se a schopnost léčit stres a únavu - to je obnovení některých funkcí těla a psychiky, které nefungují tak, jak by měly, odstranění bolestí a jejich příčin
3. funkce posilující - prsten posiluje intuici, rozvíjí psychické schopnosti, podporuje telepatii a jasnovidecké schopnosti.

Existují čtyři typy prstenů v závislosti na materiálu, z něhož byly vyrobeny.
Jedná se o prsteny:
• Zlatý
• Stříbrný
• Měděný
• Vyrobený z kameniny
Prsten by měly být používán vždy pouze jednou osobou - jeho nositelem.